Trénink pozitivní inteligence

Výsledky? Dramatické zlepšení akceschopnosti, sebedůvěry, produktivity a zároveň více klidu a pocitu pohody.   

Mám dobrou zprávu!  Díky propojení vědeckých poznatků o fungování lidského mozku a technologií, dokážete svou mysl posílit již za 6 týdnů.

Mentální fitness je klíč

Když nejste fyzicky fit a zdoláte kopec, budete cítit fyzickou únavu. 

Když nejste odolní mentálně, pociťujete hodně psychického stresu v podobě frustrace, nespokojenosti, starostí a obav, při jakýchkoliv zátěžových situacích v práci i ve svých vztazích.

80% lidí nedosahuje aspoň minimální odolnosti, která je nutná pro skvělé výsledky a zároveň zdravé vztahy a pocit štěstí.

Jak se měří pozitivní inteligence (PQ)?

PQ určuje poměr mezi poměrem zapojení pozitivního myšlení (Moudrost) oproti negativnímu (Sabotéři). 

Sabotéři reagují na výzvy způsobem, který generuje negativní emoce, jako je stres, zklamání, nejistota, lítost, stud, sebeobviňování, vztek nebo obavy. 

Vaše moudrost přistupuje k výzvám skrze pozitivní emoce, jako je empatie, vděčnost, zvědavost, tvořivost, sebejistota. Je aktivní s klidnou, jasnou a soustředěnou hlavou. 

Vzájemný poměr mezi časem, kdy jste vedeni pozitivní moudrostí a negativními sabotéry lze měřit a výsledkem je PQ (kvocient pozitivní inteligence).  

PQ je ukazatel vaší mentální kondice. Předurčuje, jak jste spokojení a jak jste výkonní, vzhledem k vašemu potenciálu.

Své PQ můžete výrazně zvýšit procvičováním.  

Vědecký kontext

PQ je výsledkem současných průlomových zjištění v neurovědách, v kognitivní a pozitivní psychologii  a rozsáhlých studií výkonu, které zahrnovaly:

 • stovky výkonných ředitelů (CEOs)
 • obchodní provozní a technologické týmy
 • studenty Stanfordské univerzity
 • elitní atlety
 • 400,000 účastníků z 50 zemí

Tento výzkum byl shrnutý v knize Pozitivní inteligence, jejímž autorem je Shirzad Chamine (New York Times bestseller, přeložena do 20 jazyků.)  

Výzkum dokazuje, že:

 • Sabotéři a Moudrost jsou aktivováni v naprosto rozdílných oblastech mozku.
 • Dokážeme dramaticky oslabit aktivaci Sabotéru a posílit Moudrost. 
 • Pro zvýšení PQ a vaší mentální kondice potřebujete rozvinout  3 základní schopnosti. (mentální fitness)

1. Překazit činnost sabotérů

Sabotéři jsou zodpovědní za vaše negativní emoce, jako je stres, obavy, pochybování o sobě, vztek, prokrastinaci, necitlivost nebo pocit vyloučenosti. Mentální trénink zahrnuje schopnost zastavit a zneškodnit sabotéry. 

 

2. Posílit Moudrost

Moudrost se dokáže postavit výzvám s čistou a klidnou myslí a pozitivními emocemi. Má také přístup k vaším 5 hlavním zdrojům síly a energie. 

 • Empatie
 • Zvědavost
 • Kreativita
 • Smysluplnost
 • Akceschopnost

Abyste dosahovali špičkových výsledků, naučíte se posílit všech 5 zdrojů síly a energie a rozpoznat kdy, který použít. 

3. Rozvinout sebeovládání

Naučíte se stresovat mnohem méně věcmi, které nedokážete ovlivnit a vyhnout se pochybování o sobě samém. 

Dokážete se také rychleji oklepat ze všech zklamání a vzteku.

Sebelítosti nebo obviňování nebudete věnovat ani chvilku navíc.  

PQ Reps jsou inovativní 10-ti sekundová cvičení, která rozvíjejí a posilují důležitou schopnost sebeovládání a části mozku, které ji mají na svědomí. Nenecháte Sabotéry, aby řídili váš život za vás.

  Jak vypadá program prakticky

  •  ‚Bootcamp pro mentální fitness‘

  • Inspiruje

  • Motivuje

  • Jasná struktura cvičení

  • 15 min / den cvičení (rozložené během dne)

  • 30 min / týden skupinová integrace 

  • 6 týdnů

  Kombinace video lekcí jednou za týden s každodenní podporou aplikace, která vás nejen provede, ale udrží při pravidelných cvičeních na posílení všech 3 hlavních schopností pozitivní inteligence a mentální kondice. 

  ?

  Videolekce 1 x týdně (v AJ)

  Samotný autor programu a knihy Pozitivní inteligence Shirzad Chamine vás provede prožitkovými cvičeními, které prohloubí vaše pochopení nástrojů, které budete mít k dispozici. Pravidelná dávka inspirace a energie pro další týden tréninku. 

  ?

  PQ GYM

  Výběr z různých tipů cvičení podle délky trvání a zaměření. Určujete si svou vlastní strategii. Každý si najde své oblíbené kousky.

  ?

  Promyšlená digitální aplikace (v AJ)

  Monitorujete svůj pokrok, postupujete svým tempem a chytrá aplikace přináší každý den nové možnosti a cvičení, jak se vaše nové zvyky upevňují a posilují. Díky tomu je každý týden nejen intenzivní dobrodružství, ale i zábava. Prostě se nestihnete začít nudit.

  ?

  Skupinová integrace (v ČJ)

  Podpora, sdílení, oslava úspěchů. Ve skupině je maximálně 5 osob. Každý si sám určuje, jak hodně skupinu využije.

  ?

  Týmová spolupráce

  Hledáte možnost, jak se jako tým více propojit, jak se spolu naučit dobře komunikovat, jak se navzájem více respektovat a důvěřovat si?

  6 týdnů tréninku změní komunikaci ve vašem týmu navždy.

  Simona Šašková

  Simona Šašková

  průvodce tréninkem pozitivní inteligence

   

  Způsob přemýšlení, jak se na věci díváme, jak vidíme sami sebe, je zvyk.

  Nenarodili jsem se s ním. Postupně jsme si ho na základě svých zkušeností vytvořili.

  Program, který máte na dosah ruky se intenzivně věnuje vytvoření nových zvyků, pozitivního, otevřeného, strategického a akceschopného myšlení. 

  Tréninkem jsem sama prošla a byla jsem překvapená, jak je propracovaný a zároveň jednoduchý. Pomohl mi k ještě většímu klidu a lehkosti bytí i ve chvílích, které nejsou pro nikoho jednoduché. Ani v práci, ani v životě.

  Jsem certifikovaným koučem PQ.

  Budu vaším průvodcem a podporou, podle toho, co budete potřebovat.

  Program poskytuji a organizuji s laskavým a oficiálním svolením autora, kterým je Shirzad Chamine.

  Chcete začít?

  Ozvěte se, nebo se rovnou přihlaste.

  e-mail: info@simonasaskova.cz

  tel: +420606607476